Kontakt: info@bustransport.sk
+421 948 134 991

 

Novinky a zaujímavosti

Táto sekcia sa venuje progresívnemu riešeniu potrieb trhu v oblasti autobusovej a osobnej dopravy. Ponúka prehľad zaujímavostí a poznatkov rozvoja našej spoločnosti.

Novinky

  • Nová web stránka bustransport.sk
  • Autobusová doprava na eventy

V I - III. kvartáli 2016 sme prepravili viac ako 7.000 cestujúcich. Tento počet nás zaväzuje a potvrdzuje profesionálne poskytovanie našich služieb. Ďakujeme našim verným klientom. Dovoľte nám touto cestou poďakovať i vodičom za ich profesionálny prístup a flexibilitu!!!

Jún 2016 - Zoorganizovali a poskytli sme najväčší počet autobusov zo Slovenska na Medzinárodnú konferenciu vo Francúzsku, kde bolo viac ako 500 autobusov a viac ako 10.000 cestujúcich

Ďakujeme všetkým klientom za rok 2015. Aj vy ste sa spolupodielali na našom raste a posunuli ste nás v pred v oblasti autobusovej dopravy. V roku 2015 sme prepravili viac ako 7.000 cestujúcich v zájazdovej doprave. Veríme, že počet sa bude navyšovať a naša spokojnosť cestujúcich stúpať. Vaša spokojnosť a referencie sú pre nás najlepším ocenením. ĎAKUJEME!

Pripravili sme komplexný harmonogram, autobusovú, mikrobusovú a osobnú dopravu na 1. Medzinárodnú letnú školu v oblasti telemedicíny. Na uvedenej akcii sa zúčastnil študenti a významní predstavitelia z rôznych kútov sveta. Poskytli sme viac ako 20 osobných vozidiel, mikrobusov a autobusov.

Na firemnú teambuildingovú akciu sme poskytli 60 autobusov rôznych tried a kapacít. Zabezpečili sme a pripravili komplexný harmonogram prepravy
pre 1200 zamestnancov a ich zvoz z celého Slovenska.
Spolupodieľali sme sa tak na úspešnom vyvrcholení teambuildingu.

Pripravujeme pre vás:

Novú službu pre komplexné zabezpečenie požiadaviek klientov v oblasti dopravy – termín spustenia IV. kvartál roku 2017

Spôsob pre lepšiu a nižšiu cenovú ponuku v tej istej a niekedy i vyššej kvalite triedy – termín spustenia III. kvartál 2017